دریافت برترین

درخواست حذف این مطلب
مقاله بررسی حقوقی نکاح و ازدواج

مقاله بررسی حقوقی نکاح و ازدواج

 ... مقاله بررسی حقوقی نکاح و ازدواج

مقاله بررسی حقوقی نکاح و ازدواج مقاله قوانین نکاح شروط نکاح موقت ولایت در نکاح
دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
حجم فایل 21 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 28

مقاله ازدواج و نکاح از نظر حقوقی

مطالب:

مقدمه

فواید واهمیت نکاح:

اقسام نکاح :

الف – نکاح دائم :

ب - نکاح موقت یا منقطع :

شروط نکاح موقت

شرط ضمن عقد مندرج در قباله های نکاح :

سن بلوغ یا قابلیت صحی برای نکاح

سن بلوغ در قانون مدنی سابق :

- معافیت از شرط سن در قانون مدنی پیشین :

- سن ازدواج و معافیت از شرط سن در قانون حمایت خانواده :

- انتقاد 

- ماده 1041 اصلاحی قانون مدنی :

- ولایت در نکاح :

- اجازه ی پدر یا جد پدری در نکاح دختری که هنوز شوهر نکرده است :

- ماده ی 1043 اصلاحی :

- حدود اجازه :

- مقام صالح برای تشخیص :

- ضمانت اجرا :

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

قسمتهایی از متن برای نمونه:

مقدمه:

نکاته در لغت به معنای زیر به کار می رود:

الف- زن گرفتن

ب- ... شویی ...

ج-عقد ازدواج

ودر اصطلاح حقوقی ودرکتب حقوقی به شرح زیر تعریف شده است.

د- (نکاح عبارت(4) از رابطه حقوقی است که بوسیله عقد بین مرد و زن حاصل می گرددوبه آنهاحق می دهد که تمتع ... از یکدیگر ببرند یا عبارت است از عقدی که

بوسیله آن وضعیت حقوقی مخصوصی بین زوجین(رابطه زوجین)بوجود می آید)

ه-(1-عقدی که بنیان خانواده است وباعث ایجاد رابطه زوجیت بین زن وشوهرمیشود.

2- رابطه ای که در اثر آن عقد بین زن و مردبه وجود می آید)

و- (عقدی است که به موجب آن مرد و زن(6)لااقل بر نفی محرومیت ... (مانند نکاح منقطع احیاناً)با علاوه بر نفی آن محرومیت به منظور تشکیل خانواده وقانوناً با هم متحد می شوند (مانند مورد نکاح دائم)

ز-(نکاح در لغت(7)به معنی ضم (پیوستن)است ودر اصطلاح حقوقی می توان آن را چنین تعریف کرد«نکاح قراردادی است که به موجب آنرن ومرد در زندگی با یکدیگر شریک ومتحد شده خانواده ای تشکیل می دهند»)

گرچه همه تعاریفی که بیان گردید جامع کامل می باشد ولی با استفاده از مجموع آنها می توان گفت:ناکاحقراردادی است که برای تشکیل خانواده و ادامه زندگی مشترکبین زن ومردی برابر موازین قانونی وشرعیبسته می شود و پس از انعقاد آن برای  آنها حقوق وتکالیفی ایجاد می نماید واز جمله تمتع ... زن ومرد وتأمین نفقه زوجه به وسیله شوهر و تکمین زوجه و نیز تأمین نفقه فرزندان پس از تولد بوسیله پدرو نگهداری و تربیت فرزندان بوسیله پدر ومادر می باشد وبالا ... ههدف اصلی این قراردادحفظ وبقاء نسل می باشد. ...

...

شرط ضمن عقد مندرج در قباله های نکاح :

   در دفاتر ثبت ازدواج و همچنین در قباله های نکاح , جدیداً مطالبی به شرح زیر تحت عنوان شرایط ضمن عقد چاپ شده که طرفین می توانند با امضای ذیل هریک از آن ها , بعض یا کل آن را بپذیرند . برای مزید اطلاع , عین آن شرایط ذیلاً درج می گردد :

   1- ضمن عقد ازدواج , زوج شرط نمود هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار او نبوده , زوج موظف است تا نصف دارایی موجود خود را که در ایام ... شویی با او به دست آورده , یا معادل آن را طبق نظر دادگاه لاعوض به زوجه منتقل نماید .

   2- ضمن عقد نکاح زوج به زوجه وک ... بلاعزل یا حق ت ... غیر داد که در موارد مشروحه زیر , با رجوع به دادگاه و اخذ مجوز از دادگاه , پس از انتخاب نوع طلاق , خود را مطلقه نماید و نیز به زوجـه وک ... بلاعزل با حـق توکیـل غیر داد تـا در صورت بـذل از طـرف او قبول نماید . ( اگر زن مهریه خود را ببخشد , زن وک ... خواهد داشت این بخشش را , به جای شوهرش , قبول کند . )

   مواردی که زن می تواند حسب مورد از دادگاه تقاضای صدور اجازه طلاق نماید , به شرح زیر است :

   1 ) استنکاف شوهر از دادن نفقه به مدت 6 ماه به هر عنوان و عدم امکان ا ... ام او به تأدیه نفقه و همچنین در موردی که شوهر سایر حقوق واجبه زن را به مدت 6 ماه وفا نکند و اجبار او به ایفاء هم ممکن نباشد . ...

...

 ... مقاله بررسی حقوقی نکاح و ازدواج