شـــــانس :)  

درخواست حذف این مطلب
خیلی به شانس اعتقاد دارم —ـــــــ— از خیلیم اونورتر!نمیدونم این چه شانس گل و بلبلیه که من دارم! بزارین از اول براتون بگم. فک کن داری میری مدرسه(اول ابت ... ). یه دختر کوچولو و ریزه میزه و البته لجباز :) مامان چندبار بهت بگه چادر نپوش، چادر نپــــــــوش! تویم این گوش و در ب ... ری و اون یکی رو دروازه! با لجبازی تمام چادرو سرت کنی و بری. تو راه برگشت یه پسر بووووووق بهت طعنه بزنه و با صورت(البته پیشانی) بری تو جوب، پیشانیت بشکنه، بعد از بخیه و بماند که

ادامه مطلب  

بردن یا نبردن، مسئله این است!  

درخواست حذف این مطلب
تا حالا عضو هیچ کتابخونه ای نبودم، اما محیطشو دوس داشتم و دارم و خواهم داشت  ^_^هر وقت کت ... رو لازم داشتم، یا بقیه که عضو بودن برام میاوردن یا خودم هزینه می ... و می ... یدمشون، که این مورد آ ... این روزا نقشش پررنگ تره :) آخه دیگه دوس ندارم کتابا مهمونِ یکی دو روزم باشن. دوس دارم مالکشون باشم :دی داشتم می گفتم؛ از روز ... که یک کت ... رو از کتابخونه ی مسجدمون با پارتی به امانت گرفتم (با اینکه مخالفم، ولی عجب مزه ای داره ) قرار شد امروز ببرم تحویل بدم. ولی خ

ادامه مطلب  

بردن یا نبردن، مسئله این است!  

درخواست حذف این مطلب
تا حالا عضو هیچ کتابخونه ای نبودم، اما محیطشو دوس داشتم و دارم و خواهم داشت  ^_^هر وقت کت ... رو لازم داشتم، یا بقیه که عضو بودن برام میاوردن یا خودم هزینه می ... و می ... یدمشون، که این مورد آ ... این روزا نقشش پررنگ تره :) آخه دیگه دوس ندارم کتابا مهمونِ یکی دو روزم باشن. دوس دارم مالکشون باشم :دی داشتم می گفتم؛ از روز ... که یک کت ... رو از کتابخونه ی مسجدمون با پارتی به امانت گرفتم (با اینکه مخالفم، ولی عجب مزه ای داره ) قرار شد امروز ببرم تحویل بدم. ولی خ

ادامه مطلب