bitc-2016  

درخواست حذف این مطلب
https://www.iftr.org/news/2016/may/iv-baku-international-theatre-conference-7-8-november-2016   سلام بعد از کلی کش و قوس بالا !!! ه فردا برای ارائه مقاله به باکو می ریم .. سرزمینی که در واقع جزئی از ایران بوده .. موضوع : تئاتر همسالان برای همسالان کودک و نوجوان در رشد اجتماعی و فرهنگی آنها تاثیر دارد . اینکه ساز و کارهای فرهنگی بسیار پیچیده اس در اون شکی نیست .. کوله بار این تجربه از چند سال تئاتر درمانی و موسیقی درمانی در مرکز روانپزشکی به دست اومد و در واقع این تز اونجا شکل گرفت و مراحل او

ادامه مطلب