شکتای هلی روش  

درخواست حذف این مطلب
شکتای هلی روش نِواش دائی که گَت تُر دَّوِ تِه دوشنا زیکی تِه نا پرچیم شِخ ، تِه ای قوشنکن کاری که این و اون بائورنفلونی هسته شِکتای هَلی روش #ف ... الدین_سورتیجی برگردان به پارسیدائی(ساده دل) نباش که تبر بزرگ روی دوش تو باشدزیک و پرچیم شخ (دو پرنده بسیار کوچک و ضعیف) نباش تو قوش شکاری هستیکاری نکن که این و آن بگویند فلانی فروشنده آلوچه روستای شکتا است @nazarnezhad_kadkhoda2

ادامه مطلب