یا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم  

درخواست حذف این مطلب
آ !!! ماه صفر آمد و هنگام عزاستفصل حزن و غم و اندوه رسول دو سراست علت عالم هستی  به روی بستر مرگحضرت فاطمه(س) در حال مناجات و دعاست بسته بار سفر و سوی جنان می رود او ناله ی اهل زمین در غم او تا به سماست آسمان اشک غم از دیده ی خود می ریزدعرشیان بر تنشان تا به ابد رخت سیاست هست جبریل امین نوحه گر از داغ رسول(ص)مجلس ختم رسول است که در عرش خداست ماهی و مرغ و ملائک همگی نوحه گرنداز زمین تا به سما مجلس اندوه به پاست خلق آشفته و محزون و غم آلوده همهزانوی غم

ادامه مطلب  

مادرم....  

درخواست حذف این مطلب
به تاریخ قمری سال 88  پنجشنبه همین روز بود...روز قبلش با یه خواب بسیار بد بیدار شدم  مامان بابا پیش هم نشسته بودن گفتم : مامان خواب دیدم دندونم کنده شده از شدت دردش از خواب بیدار شدم الانم احساس درد دارم گفت:خوب نیست تعبیرش صدقه بده ماه صفرهفرداش که کلاس داشتم ظهر از مامان تو آشپزخونه خداحافظی گرفتم ،نمیدونم چرا نگاهم خیره موند رو دستاش ،نمیخواستم برم  یه جوری بودمدر رو که باز !!! دیدم یکی از خانومهای فامیلمون داره میاد خونه من رفتم

ادامه مطلب